THÔNG BÁO LỄ TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

THÔNG BÁO LỄ TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

Ngày: 04/05/18 4749 lượt xem
Kính thưa quý vị! Chúng ta biết rằng, sinh làm người đã khó, gặp được Phật pháp lại còn khó hơn, duyên lành học tu với thầy lành, bạn tốt tiến tu lại càng khó hơn nữa. Vì vậy nếu đủ nhân duyên tại sao ta lại không ...